Gym i Stockholm – kvinnan eller mannens domän?

gym stockholmÄr verkligen gymmen i Stockholm könsneutrala, d.v.s. fungerar de för både kvinnor och män? Är gym bara mannens domän i Stockholm? Eller kanske kvinnans? Ingens? Tillsammans skall vi ta reda på detta!

”Ett stort antal av de människor som lever i Stockholm gymmar – män som kvinnor. Men samtidigt finns det ett bortfall. Detta betyder att det förmodligen inte heller kan vara jämt mellan antalet kvinnor som tränar på gym Stockholm och antalet män.” Detta är en av de vanligaste slutledningarna man drar när man ställer sig denna fråga.

Frågan man istället bör ställa sig är: måste det vara såhär? Skulle det inte istället kunna vara så att männen och kvinnan är jämlika oavsett skillnaden i antalen av de som tränar på gym i Stockholm? Jo, faktiskt skulle det kunna vara så. I så fall skulle det inte spela någon roll om det är fler kvinnor än män som tränar på gym.

Funderar inte över något utan betydelse. Som denna text visar så spelar det ingen roll om det är fler kvinnor eller män som tränar på gym i Stockholm. Tänk på detta nästa gång du ställer dig en liknande fråga? Spelar det verkligen någon roll?